skip to Main Content

Vluchtelingen die erkend worden en een verblijfsvergunning krijgen,
hebben maximaal vier maanden de tijd om vanuit de asielopvang een eigen woning te vinden.
Velen onder hen kunnen deze moeizame zoektocht naar een
betaalbare en kwalitatieve woning niet op eigen houtje tot een goed einde brengen.
Ze stoten namelijk op heel wat barrières.
Sociale verhuurkantoren vormen zelden een  oplossing wegens jarenlange wachttijden.

Het aanbod op de privémarkt is meestal te duur en
niet toegankelijk voor mensen met een vervangingsinkomen of met een migratieachtergrond.
Ook in Gent is de woningnood erg groot en dreigen erkende
vluchtelingen in handen te vallen van huisjesmelkers of dakloos te worden.

Daar wilden we als burgers niet onverschillig voor blijven.
Wonen is namelijk een basisrecht en vormt de hefboom naar een volwaardige integratie.
Daarom besloten we om zelf de handen uit de mouwen te steken en startten
we eind 2018 de vzw Thope. We huren als vzw woningen bij privé eigenaars en onderverhuren die dan door aan nieuwkomers.
In één jaar tijd hielpen we met onze werking al 54 erkende
vluchtelingen aan een aangepaste woning. 

Ik ben enorm tevreden met de werking van Thope.
Zij garanderen dat ik me als verhuurder nergens zorgen om hoef te maken,
” vertelt Albin.

“Als verhuurder wil je eigenlijk niets meer doen dan een appartement ter beschikking stellen.
Echter, bij huurders zoals Dilawar is er toch wat meer ondersteuning nodig en niet elke verhuurder ziet dat zitten.

De mensen achter Thope zijn niet zomaar idealisten,
ze staan ook financieel sterk. Wat ze beloven, kunnen ze ook effectief realiseren.
Ik verhuur wel vaker aan mensen met een migratieachtergrond
die nog afhankelijk zijn van het OCMW.

Ik zie echter dat het OCMW onvoldoende mankracht heeft om zijn huurders op te volgen.
Aan Thope verhuur ik dit appartement iets onder de gangbare prijs, maar in ruil daarvoor krijgen mijn huurders van hen de ondersteuning die ik verwacht.
Omarmers vervullen een totaal andere rol dan maatschappelijk werkers.

Die laatsten moeten er vooral voor zorgen dat de papieren en de cijfers kloppen.
Wat Tineke allemaal doet, reikt veel verder dan enkel administratie.”

Grote concurentie op de huurmarkt

“Ik heb wel vijftig of zestig appartementen en woningen bezocht,
maar de concurrentie was groot: er waren telkens twintig of dertig kandidaten,”
vertelt Dilawar.

“Ik was eerlijk en zei dat ik asiel gekregen had en een leefloon ontving.
‘Geen probleem’ antwoordden ze, maar de dag erna bleek de woning
plots al verhuurd aan iemand anders.

Gelukkig kwam ik in contact met Thope.
Via hen vond ik een klein appartementje waar ik nu al enkele maanden woon.

Ik heb al een aantal Belgische steden bezocht zoals Antwerpen,
Oostende, Luik en Brussel, maar Gent blijft mijn favoriete stad.
De mensen hier zijn zeer vriendelijk, ik heb een leuke huiseigenaar en mijn
omarmer Tineke is superlief en behulpzaam. Intussen heb ik ook al enkele
nieuwe vrienden gemaakt, onder andere bij mijn volleybalploeg in sportcentrum Tolhuis.

De oorlog maakt het voor mij onmogelijk om
terug te keren naar Afghanistan.
Ik voel me hier goed en wil hier blijven.
Ik volg nu taalstage bij een woonzorgcentrum in Gent.
Als je praat met mensen leer je veel meer dan wanneer je lessen volgt.
Binnenkort ga ik een VDAB-opleiding volgen in verkoop.”

Huurder Dilawar vindt een studio en nog veel meer dankzij Thope

Een van de onderhuurders van Thope is Dilawar,
een jongeman uit Afghanistan.

Vier jaar geleden ontvluchtte hij zijn land.
Tijdens een barre tocht verloor hij zijn familie.
Zo arriveerde Dilawar in België als niet-begeleide minderjarige.
Twee jaar verbleef hij in een asielcentrum in Elsenborn en
toen dat centrum de deuren sloot, werd hij naar Gent overgebracht.

Dilawar werd erkend als vluchteling en dat vormde het
startpunt van een moeizame zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning.

“Zeven maanden lang heb ik tevergeefs gezocht naar een huis.
De vier eerste maanden kon ik verblijven in het Gentse lokale opvanginitiatief.
Toen de wettelijke zoektermijn van vier maanden voorbij was,
bracht de stad me onder in Home Vesalius gedurende nog eens drie maanden.”

Heel wat erkende vluchtelingen slagen er inderdaad niet in om binnen
de wettelijke termijn van vier maanden een huurwoning te vinden.
Gelukkig zijn er veel gemeenten die verhinderen
dat deze mensen na afloop van de ‘bufferperiode’ op straat komen te staan.

Gent maakt gebruik van leegstaande panden zoals Home Vesalius
om erkende vluchtelingen te huisvesten en begeleidt hen ook bij hun zoektocht
naar een duurzame woonoplossing.
Die overgangsmaatregel kent echter grenzen en mensen belanden uiteindelijk toch op straat.

Maar daar stopt het niet. Al onze huurwoningen krijgen een ‘omarmer’,
een geëngageerde buur die nauwe contacten onderhoudt met de huurders.

Zij voorzien de nodige sociale ondersteuning van de huurders in
samenwerking met verschillende andere welzijnsorganisaties.
Zo raken kleine moeilijkheden vlugger opgelost]
en verloopt de communicatie met de verhuurder een pak vlotter.
Daarnaast heeft Thope vzw ook een aantal handige klusjes mensen
die samen met de huurders de woning indien nodig wat opknappen.

Waar een rechtstreeks huurcontract tussen de verhuurder en een erkende vluchteling niet mogelijk is, huurt Thope vzw van de eigenaar. Daarna onderverhuren we het pand tegen dezelfde prijs en met toestemming van de eigenaar aan een erkend vluchteling.

Zo bieden we verhuurders de garantie dat de huur tijdig op hun rekening staat en dat er over de staat van hun pand gewaakt wordt. Als vzw hebben we hiervoor dankzij onze vele sponsors een sterke financiële buffer aangelegd, die we gebruiken voor de huurwaarborg, eerste huur en nodige verzekeringen.

Een nieuwe start voor een Syrische familie

“Door de oorlog is onze stad verwoest, alles is kapot.
Mijn broer is gestorven en de rest van de familie is gevlucht naar verschillende landen.
Wij zijn met onze kinderen in België terechtgekomen. In Syrië is er nog welgeteld één familielid overgebleven.”

“De traditie en cultuur zijn helemaal anders. In Syrië zijn mensen opener en gastvrijer dan in België. Dus dat was even wennen. Ondertussen hebben we een buurvrouw leren kennen.
Ik kwam haar tegen in de supermarkt en we hebben samen koffie gedronken.
Er is ook een Spaans Belgisch koppel dat ons helpt bij het huiswerk van de kinderen.

Ik zocht overal:
ik liep rond om te kijken of er woningen te huur waren,
klopte aanbij een immobiliënkantoor,
ging op zoek samen met de maatschappelijk werker,
maar we vonden helemaal niets.

Aangezien we hier leven van een leefloon,
is het niet simpel om eigenaars te vinden die hun woning aan ons willen verhuren.

Toen kwamen we in contact met Thope en zij hebben een huis gevonden voor ons.
Het huis was in geen al te beste staat, maar een groepje vrijwilligers van
Thope heeft ons geholpen om het te schilderen.”

“We hebben ontzettend veel hulp gekregen van hen.
Lena helpt ons bij de Nederlandse les.
En gisteren is Kristine nog langsgekomen om te helpen met het huiswerk van de kinderen.

Ze heeft voor onze kinderen een school gevonden hier vlakbij.
Lena en Kristine hebben ons ook geholpen toen we moesten bellen naar de dokter of naar de medewerkers van het OCMW, ze hebben ons getoond waar we een nieuwe koelkast konden kopen.
Dat is heel, heel positief geweest voor ons.”

“We zijn dankbaar dat we een huis gevonden hebben.
We zouden nog een wasmachine willen kopen, maar dat is duur.
De bijdrage van het OCMW hebben we al gebruikt voor de aankoop van een koelkast.

Ik ben nu ingeschreven bij de VDAB: ik zoek een job als schilder.
Dat was mijn beroep in Syrië en ik hoop dat hier ook te kunnen doen.
Maar eerst leren we Nederlands en zolang we naar de Nederlandse les gaan,
kunnen we natuurlijk niet werken.”

Wat je nog moet weten over Thope VZW

Het idee van Thope gegroeid is vanuit de ‘ B a b b e l s o e p ’ ,
een multicultureel, pluralistisch initiatief in de Gentse Rabotwijk.

… je voor een kleine rijwoning in Gent 650 à 800 euro huur per maand betaalt?

Het leefloon voor een gezin bedraagt 1254,82 euro.
Bij 50% van de huurders gaat meer dan 30% van hun uitgaven naar huisvesting.

… er in Gent 13291 verhuurbare sociale woningen zijn?
En dat er tezelfdertijd een wachtlijst is van 10435 aanvragen ?
(bron: Omgevingsanalyse, Stad Gent 2018)

… het sinds september 2016 in Vlaanderen mogelijk is om een vrije kamer in je woning te verhuren of extra woonruimte te creëren om erkende vluchtelingen te huisvesten, zonder dat je daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt?

Een melding bij je gemeente volstaat.

Wil je meer informatie over de voorwaarden voor
deze melding of wens je ondersteuning bij het indienen ervan?
Geef ons dan een seintje. …

Giften kan je storten op rekeningnummer
BE79 7350 2082 0733 van vzw Sober voor Anderen met duidelijke vermelding
‘Thope’ en je naam, voornaam en adres.

Voor een gift van minimaal 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest.
Heb je geen fiscaal attest nodig?
Gebruik dan rekening BE39 8915 0430 3919 van Thope vzw.

Meer informatie over onze vereniging en onze werking vind je op onze website.
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje.
Heb je nog vragen?
Neem dan zeker contact op!

Back To Top
Search