skip to Main Content

De afgelopen jaren kwamen er in ons land meer asielzoekers toe dan voorheen.
Ze zijn op de vlucht voor vervolging of oorlog in hun thuisland.
Omdat het verwerken van asielaanvragen lang kan duren,
werden in alle Vlaamse gemeenten opvangplaatsen ingericht.
Opgevangen in afwachting van hun erkenning.

Jouw hulp is cruciaal

Merchtem Multicultureel wil in samenwerking met het gemeentelijk integratieproject en het OCMW deze erkende vluchtelingen ondersteunen in hun zoektocht naar een kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning. We kunnen dit niet zonder jouw hulp! We willen je vragen deze oproep te verspreiden onder al je vrienden, kennissen en familie en samen met ons op zoek te gaan naar solidaire verhuurders of huiseigenaars.

kennissen en familie over de woonnood van erkende
vluchtelingen en kijk samen uit naar hun nieuwe thuis.

Of ken je huurders die binnenkort verhuizen en wiens woning vrij komt?
Vraag aan de huiseigenaars of zij bereid zijn hun woning te verhuren aan erkende vluchtelingen.

om eventuele twijfels bij verhuurders weg te werken.
Heb je een geïnteresseerde verhuurder of huiseigenaar gevonden?
Neem dan contact op met ons en wij zorgen voor een goede match
tussen woonaanbod en -vraag, tussen eigenaar en kandidaat huurder.

Sommige eigenaars twijfelen er aan om rechtstreeks te verhuren aan erkende vluchtelingen.
Vraag hen of ze bereid zijn hun woning te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor.

Zijn je kinderen het huis uit en voelt je woning wat leeg aan?
Sinds kort kan je mits een melding bij je gemeente een kamer in je
eigen woning verhuren aan erkende vluchtelingen!

Voor het creëren van deze extra woongelegenheid heb je geen
stedenbouwkundige vergunning meer nodig.
Wens je meer informatie over deze regelingen?
Stel je vragen aan julien@orbitvzw.be en hij bekijkt
samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Wil je de handen uit de mouwen steken?
Je kan ja altijd als vrijwilliger melden bij Merchtem
Multicultureel of het gemeentelijk integratieproject.

Verhaal van 3 Syrische mannen

Drie mannen die de tocht maakten van Syrië naar Merchtem, op zoek naar een veilige thuis voor hun gezin. Dit is hun verhaal.

Ammar (31) en zijn vrouw Danya leidden een druk leven in Syrië. Als oudste zoon ondersteunde Ammar zijn vader’s kofiehandel, terwijl Danya werkte als kapster. Voor ontspanning was er weinig tijd, maar toch probeerde Ammar ’s avonds met vrienden te ontspannen in de gym.

Zijn neef Samer (37) woonde in dezelfde regio. Hij werkte als boekhouder om zijn vrouw Ghita en zijn dochtertje Lilas te ondersteunen. Toen de oorlog in Syrië uitbrak besloten Ammar en Samer elk alleen voorop te gaan, richting Europa. Ze wilden hun gezin de gevaarlijke vlucht naar Europa besparen.

Na een lange trektocht belandden ze in België, waar ze door Fedasil werden opgesplitst. Ammar kwam terecht in een opvangcentrum in Rixensart, in Franstalig België. Samer werd naar een opvangplaats in Doornik gestuurd.

Hier moesten ze maandenlang wachten op een positieve beslissing. Die kwam er, gelukkig. In Merchtem, waar hun neef Amir woonde, vonden ze elkaar terug. Hun gezinnen zaten echter nog vast in Syrië. Ze mochten hen pas veilig laten overkomen via de Belgische gezinshereniging, als ze voor hen eerst een huurwoning vonden.

 

Samen met Amir begon de zoektocht naar een nieuwe thuis. En met succes! Beide mannen vonden een appartementje in ons dorp. Enkele maanden later arriveerde hun gezinnen hier ook en kon hun leven opnieuw van start gaan. Het contact tussen de familie van Ammar en hun huiseigenaars, een wat ouder koppel, verliep enorm hartelijk. Zij hebben Ammar en zijn gezin geholpen met wat huisraad, dekens en enkele basisspullen.

Samer had iets minder geluk en moest het stellen met een appartement dat te klein is voor zijn gezin. Voor hem blijft het dus uitkijken naar een meer geschikte woning.

Ammar en Danya krijgen sinds een tijdje ook Renaat Schoukens over de vloer, de integratieambtenaar van Merchtem. Samen oefenen ze Nederlands en Renaat helpt hen met praktische zaken zoals het halen van een rijbewijs.

 

Sinds enkele weken zijn beide gezinnen ook hun inburgeringscursus en lessen Nederlands gestart. Terugkeren naar Syrië is voor hen momenteel geen optie,
gezien de situatie daar nog lang niet is opgelost. Gelukkig wonen ze hier graag.
Ze kijken er naar uit om een toekomst op te bouwen in Merchtem en met de Merchtemnaren. Zo gaan ze elke maand naar het praatcafé ‘Babbelut’
van Merchtem Multicultureel en gaan Danya en Ghita samen naar het breicafé van de KVLV.

Ziad (40), de derde nieuwkomer in Merchtem, is afkomstig uit de Syrische stad stad Hasaka. Daar woonde hij tot voor kort met zijn vrouw Sabah en zijn zevenjarig dochtertje Sandra. Ook hij vluchtte alleen naar België. In tegenstelling tot Ammar en Samer, kon Ziad geen beroep doen op familie die al in België verbleef. Hij stond er dus alleen voor.

Na zijn verblijf in de opvangplaats in Dilsen-Stokkem, was zijn eerste plan om zicht te vestigen in Gent. De drukte van de stad en de hoge huurprijzen schrikten hem echter af. Hij koos uiteindelijk voor Merchtem omwille van de goede ligging en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Zo liep hij enkele weken rond in Merchtem op zoek naar bordjes te huur. En dat was niet zonder resultaat. Ook hij vond zijn nieuwe thuis in ons dorp. Vrouw Sabah en dochtertje Sandra zijn ondertussen ook in België aangekomen. Sabah volgt Nederlandse lessen en gaat samen met de andere twee vrouwen mee naar het breicafé van de KVLV, Ziad volgt een opleiding bij de VDAB en Sandra gaat sinds kort naar de jeugdbeweging KSA. We wensen hen, met onze ondersteuning, een mooie toekomst in Merchtem toe!

Zorgeloos verhuren via het SVK

“Mijn moeder verbleef al een poos in het rusthuis toen ze overleed.
Op dat moment stond haar huis al een tijdje leeg.
Ik had een bijzondere band met de ouderlijke woning en het duurde een jaar vooraleer ik er mij emotioneel over kon zetten het huis leeg te maken.”

“Een volgende moeilijke beslissing was de nieuwe bestemming die ik aan de woning zou geven.
Een collega wees mij op het bestaan van sociale verhuurkantoren en zo kwam ik uiteindelijk in contact met het sociaal verhuurkantoor WEBRA uit Asse.”

“Na er informatie te hebben ingewonnen, bleek dit al gauw de ideale oplossing.
Ik had immers zelf geen tijd en zin om mij bezig te houden met de administratieve en financiële rompslomp van de verhuur.”

Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
Tel:02 451 24 90.
administratie@webra.be

Een erkende vluchteling is een huurder zoals een ander!

Vluchtelingen en subsidiair beschermden mogen na hun erkenning in België verblijven en moeten daarom op zoek naar een huurwoning. Als huurders hebben
zij dezelfde rechten en plichten als alle andere Vlaamse huurders.

Daarbovenop zijn zij verplicht een inburgeringscursus en taallessen Nederlands te volgen.
Zolang zij werkzoekend en behoeftig zijn krijgen zij van het OCMW een leefloon.

Het OCMW en de Vlaamse Overheid bieden kwetsbare huurders een aantal steunmiddelen die de financiële vrees van huiseigenaars helpt wegnemen.

Het OCMW kan in afspraak met hun cliënten het deel van hun leefloon bestemd voor de huur rechtstreeks aan de verhuurder storten. Zo wordt de huur steeds tijdig betaald.

Huurders met een laag inkomen die een woning conform de
Vlaamse Wooncode betrekken kunnen een maandelijkse huursubsidie
aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

Personen die een opvangcentrum verlaten en een huurwoning
betrekken hebben éénmalig recht op een premie om de woning te bemeubelen.

Krijgen zij extra begeleiding…?

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen beroep doen op tal van professionele organisaties inzake huren en wonen. Zo kunnen ze bij het OCMW terecht voor budgetbegeleiding,
bieden de Centra Algemeen Welzijnswerk woon- en psychosociale begeleiding.

Als huurders worden zij op hun plichten gewezen en leren zij onder andere
wat recycleren is of hoe zij zuinig moeten omspringen met energie.

Ook als verhuurder bent u bij deze organisaties welkom
voor ondersteuning bij het verhuren aan kwetsbare doelgroepen.

Daarnaast is de gemeentelijke integratiedienst is sinds 2015 actief en organiseert tal van activiteiten voor ‘nieuwe Merchtemnaren’, met het oog op hun integratie in onze leefgemeenschap.
Dankzij vrijwilligers die zich als inburgeringscoach of begeleider belangeloos inzetten, bieden zij nieuwkomers een warm en welkom onthaal. Naast deze professionele organisaties is er in Merchtem ook Merchtem Multicultureel actief.

Merchtem Multicultureel onthaalt nieuwkomers in de gemeente en helpt hen op weg naar integratie. We doen dit in samenwerking met de gemeente en het lokale OCMW. Iedere nieuwkomer die zich tijdelijk of definitief komt vestigen moet de kans krijgen om zich hier thuis te voelen. We helpen nieuwkomers Nederlands leren en hun manier van leven te integreren met de onze, geven hun informatie over de lokale scholen, opleidingen, en tewerkstelling mogelijkheden, en helpen hen allerhande praktische problemen op te lossen.

Van meet af aan heeft Merchtem Multicultureel haar werking ruim en veelsporig opgevat,
zowel qua doelgroep (vluchtelingen, asielzoekers, nieuwkomers van buitenlandse origine…)
als qua activiteiten. Zo gaan we op huisbezoek bij nieuwkomers in de gemeente om hen
te verwelkomen en hen te helpen bij hun installatie.

We doen dit samen met de integratieambtenaar van de gemeente.
We bieden ook huiswerkbegeleiding: 22 vrijwilligers geven tweemaal per week gedurende een uur na de school huiswerkbegeleiding in 3 lagere scholen van Merchtemcentrum.
We komen ook maandelijks samen tijdens ‘Babbelut’, een babbelcafé waar de nieuwkomers hun Nederlands op een informele manier kunnen oefenen aan de hand van telkens een ander thema zoals vrije tijd, natuur, vakantie.

Het is ook een gelegenheid om praktische vragen te stellen.
Deze samenkomsten gaan door in servicelats Ter Linde en de ruimtes
worden gratis door OCMW ter beschikking gesteld.
Ten slotte houden we ook nog een nieuwjaarsreceptie,
een Sinterklaasfeest voor alle kansarme kinderen i.s.m.
het OCMW, een jaarlijkse barbecue en maken we diverse uitstappen.

Kort gezegd wat is...

Personen worden als vluchteling erkend wanneer zij kunnen aantonen
dat ze in hun thuisland het risico lopen individueel vervolgd te worden vanwege hun ras,
religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep,
of vanwege hun politieke overtuiging.

Mensen die nood hebben aan bescherming en dit niet krijgen in hun eigen land,
slaan vaak op de vlucht. Zij vragen dan asiel aan in een ander gastland om daar
bescherming te krijgen. Een asielzoeker is iemand die nog in de
asielprocedure zit in afwachting van een verblijfsstatuut als erkende
vluchteling of subsidiair beschermde.

Personen op de vlucht voor oorlog worden niet vervolgd vanwege persoonlijke redenen,
maar lopen een reëel risico op ernstige schade.
Zij krijgen het statuut van subsidiair beschermde en mogen ook in België verblijven.
Ze worden vaak ‘oorlogsvluchtelingen’ genoemd.

Back To Top
Search