skip to Main Content

Missie & Visie

Wonen is een grondrecht.
De Vlaamse overheid – die de volle bevoegdheid heeft – neemt echter onvoldoende initiatief om dit recht ook effectief waar te maken. De afgelopen jaren kwamen er op de sociale huurmarkt alleen maar meer uitsluitingsmechanismen voor nieuwkomers bij.
Ook op de private huurmarkt speelt een historisch tekort de discriminatie van nieuwkomers verder in de hand.
Zo blijven kwaliteitsvolle woningen ver buiten bereik van lagere inkomens.
De Federale overheid geeft erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden daarbovenop amper twee tot vier maanden tijd om een huurwoning te vinden. Als gevolg belanden vele alleenstaanden en vluchtelingengezinnen met kinderen op straat, op de zetel bij vrienden of familie, of ze vallen ten prooi aan huisjesmelkers. ORBIT vzw vindt dat iedereen recht heeft op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, ook vluchtelingen. Het is de voorwaarde om te kunnen starten met hun nieuwe leven. Daarom is ORBIT vzw gestart met het project De Nieuwe Buren. Zo draagt ORBIT vzw haar steentje bij om dit recht te helpen realiseren.
De overheid blijft eindverantwoordelijke voor het realiseren van betaalbare en kwalitatieve huisvesting. Want woonbeleid is deel van het sociaal beleid.  ORBIT vzw vindt  dat het middenveld een partner moet zijn in dit verhaal. Lokale verenigingen en hun vrijwilligers staan immers vaak dichter bij de realiteit op straat en zijn zijn veel sterker verbonden met hun omgeving. ORBIT vzw is daarom ook vragende partij voor een overheid die haar burgerwerkingen erkent en ondersteunt, zonder verantwoordelijkheden van zich af te schuiven, en die in samenspraak met ons en met kwetsbare huurders haar woonbeleid vormgeeft.

Doelstellingen

 • Informeren: we helpen burgerinitiatieven een antwoord zoeken op alle hun technische/praktische/juridische vragen rond huisvesting.
 • Versterken: we versterken lokale werkingen met persoonlijke begeleiding bij de opstart, door goede praktijken te delen, digitale toolkits te maken, vormingen te voorzien en door hen op de hoogte brengen van financieringsmogelijkheden.
 • Verbinden: we verbinden lokale werkingen via werkbezoeken tussen nieuwe en gevestigde initiatieven, door fysieke netwerkdagen en door ons private digitale ontmoestingsplatform WeWelcome.be in samenwerking met Gastvrij Netwerk.
 • Technisch ondersteunen: We helpen huiseigenaars persoonlijk met het indienen van een melding ‘Tijdelijk Wonen’ via het digitale omgevingsloket.
 • Matchen: we brengen eigenaars in contact brengen met lokale burgerinitiatieven in ons netwerk die werken met mensen op de vlucht. Zij gaan dan samen met de eigenaar-bewoner op zoek naar een matchende kandidaat-huurder. Gezien de actualiteit kan dat ook gaan om mensen met een Tijdelijke Beschermingsstatuut (TBS) die uit Oekraïne komen.
 • Promoten: we organiseren infosessies over de melding ‘Tijdelijk Wonen’ in Vlaamse centrumsteden in samenwerking met lokale overheden en burgerinitiatieven. We zorgen dat lokale overheden de melding ‘Tijdelijk Wonen’ in hun diensten inbedden.
 • Evalueren: we gaan in gesprek met eigenaar-bewoners en huurders en verzamelen hun ervaringen, goede praktijken en knelpunten in een praktische toolkit.
 • Signaleren: ORBIT vzw bundelt knelpunten en signalen vanuit de lokale burgerwerkingen om deze mee te nemen in onze gesprekken met beleidsmakers (ministers, kabinetten, parlementairen, …)
 • Krachten bundelen: we zijn actief partner bij campagnes van andere middenveldactoren zoals Welzijnszorg en de Woonzaak.
 • Sensibiliseren: via mediacampagnes vragen we aandacht voor de wooncrisis onder erkende vluchtelingen en sensibiliseren we bij het brede publiek.

Wie zijn we ?

De Nieuwe Buren is een project van ORBIT vzw.
ORBIT vzw is actief in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Met acties en campagnes, vorming en debat, strategische interventies, samenwerking met
burgerinitiatieven en organisaties, stimuleren we ontmoeting, dialoog en een menswaardig
overheidsbeleid in deze eeuw van diversiteit en migratie.

Je leest meer over ORBIT vzw op de website van onze organisatie.

Contacteer het team

Julien
Stafmedewerker De Nieuwe Buren
julien@orbitvzw.be

0472/ 65 52 45

Gilles
Projectmedewerker Samenhuizen met vluchtelingen
gilles@orbitvzw.be

0471/ 71 21 51

Khava
Projectmedewerker Infolijn Vluchtelingen
khava@orbitvzw.be

02/ 213 04 79

(Werkt niet op vrijdag)

Ontmoet de buren

De ‘Buren’ zijn lokale burgerinitiatieven verspreid in heel Vlaanderen, die zich inzetten rond huisvesting voor erkende vluchtelingen. Vele van die initiatieven  zijn gestart als een klein groepje vrijwilligers die buddy’s waren bij de lokale overheid in het kader van de opvang van asielzoekers. Die ‘buddy’s’ helpen bij integratieprojecten, zijn soms  leden van geloofsgemeenschappen of zijn letterlijk  buren van elkaar. Wat hen bindt is dat ze de woonproblematiek onder erkende vluchtelingen van dichtbij meemaakten en besloten hierrond een lokale werking op te zetten. Deze ‘buren’ zijn geen projecten van ORBIT vzw. Ze zijn zelfstandig. Het project ‘De Nieuwe Buren’ ondersteunt ze door ze te verbinden in een actief lerend netwerk. Vandaag de dag telt dat netwerk tientallen burgerinitiatieven van zeer diverse grootte, werkmethode en ligging.

In de pers

 • De Standaard 04/03/22: ‘Gedraag je als een vriend, niet als een sociaal werker’
 • VRT NWS 19/02/23: ‘De Oekraïense zangeres Lenara woont bij Karel in Brugge: “De Belgen hebben hun hart geopend”‘
 • Apache 13/04/2023: ‘Deuren van opvang gaan dicht voor werkende asielzoekers’
 • DeWereldMorgen 2/1/2023: ‘Recht op wonen voor iedereen, ook voor kwetsbare groepen’
 • DS 23/12/22: ‘De kwetsbaarheid van vluchtelingen op de huurmarkt’
 • DS 23/10/19: ‘Wooncrisis vluchtelingen wordt met de dag erger’
 • DS 16/08/19: ‘Wooncrisis treft erkende vluchtelingen hard’
 • VRT NWS 16/08/19: ‘Vluchtelingen met kinderen op straat gezet na wooninspectie’
 • KNACK 16/08/19: ‘Middenveldorganisaties vragen meer middelen voor huisvesting erkende vluchtelingen’
 • MO 09/07/17: ‘Vluchtelingen vinden geen woning zonder honderden euro’s te dokken aan een tussenpersoon’
 • Kerk en Leven 21/12/16: ‘Vluchtelingen vinden (g)een herberg in ons land’
 • DM 22/09/16: ‘Woningnood bij asielzoekers: “Niemand wil verhuren aan mensen zoals wij”
 • DS 12/08/16: ‘Woningen vinden voor vluchtelingen is onbegonnen werk’
 • DS 18/05/16: ‘Vluchteling zkt. woning’
 • DS 09/10/19: ‘We konden ze toch niet in de kou laten staan?’
 • DS 16/10/19: ‘Ik ben het zoeken moe, man!’
 • DS 17/10/19: ‘Hoe vrijwilligers zelf aan vluchtelingen verhuren’
 • DS 18/10/19: ‘Wat ben je met een huis als je geen meubelen hebt?’
Back To Top
Search