skip to Main Content

Sinds 2015 zien we in België meer mensen dan
voordien aankomen die op de vlucht zijn voor vervolging of
oorlog in hun thuisland. Omdat het verwerken van asielaanvragen lang kan duren,
werden in alle Vlaamse gemeenten opvangplaatsen ingericht.

Ook Leuven en de omliggende gemeenten vangen al maandenlang
asielzoekers op in afwachting van hun erkenning als vluchteling.
Wie een positieve beslissing krijgt, mag in België blijven.
Vanaf dan begint de klok pas écht te tikken:
vluchtelingen hebben maximaal vier maanden om hun opvangplaats te verlaten en zelf een huurwoning zien te vinden.
Vele vluchtelingen blijven graag in hun gastgemeente wonen.
Ze hebben er hun leven al voor een stukje opgebouwd en hun
kinderen gaan er al een tijdje naar school.

Velen slagen er echter niet in om binnen de twee maanden
een huurwoning te vinden.  Hun sociale netwerk is nog zeer klein,
ze leren nog maar net  Nederlands en het tekort op de Vlaamse
huurmarkt sleept al jaren aan. Een aantal vluchtelingen,
waaronder ook gezinnen met kinderen, kwamen zo al terecht in
de daklozenopvang of worden tijdelijk door vrienden of familie
opgevangen in veel te krappe woningen.

Gelukkig kunnen erkende vluchtelingen in Leuven terecht bij lokale initiatieven
die hen helpen met het vinden van een woning en die hen bijstaan in hun integratie in de buurt.
Met dit krantje stellen we graag hun werking aan je voor.
We hopen je zo warm te maken om samen met hen op zoek te gaan naar
huisvesting voor erkende vluchtelingen.

 

Jij maakt het verschil

Wat kan jij doen?

Dankzij onze initiatieven Buren zonder Grenzen,
Het Woonanker, Gastvrij Wijgmaal en Gastvrij Michotte vonden al heel wat
vluchtelingen een (t)huis in regio Leuven. Er zijn echter nog zoveel
meer vluchtelingen op zoek naar een huurwoning. Wij zoeken
daarom enthousiast verder, en doen dit graag met jouw steun.

We roepen je daarom op om binnen je netwerk van vrienden,
familie en kennissen op zoek te gaan naar solidaire huiseigenaars die
willen verhuren aan erkende vluchtelingen.
Onze initiatieven staan klaar om een brug te slaan
tussen hen en vluchtelinghuurders.
We zoeken huisvesting in de ruime regio Leuven.

Hoe kan jij helpen?

Informeer je vrienden, kennissen en familie over de
woonnood van erkende vluchtelingen, vertel hen over onze initiatieven,
en kijk samen uit naar potentiële verhuurders. 

Of ken je huurders die binnenkort verhuizen en wiens woning vrij komt?
Vraag de eigenaars of zij bereid zijn hun woning te verhuren aan erkende vluchtelingen.
Onderaan p. 3 vind je een aantal sterke financiële en sociale argumenten om eventuele
twijfels bij verhuurders weg te werken.

 

Heb je een geïnteresseerde verhuurder of huiseigenaar gevonden?
Neem dan contact op met Buren zonder Grenzen of Het Woonanker.
Voor woningen in Wijgmaal kan je contact opnemen met Gastvrij Wijgmaal.
Wij zorgen voor een goede match tussen woonaanbod en -vraag, tussen eigenaar en
kandidaat-huurder. We werken hierin solidair samen.
Onze contactinfo vind je verderop in dit krantje.

 

Wil je de handen uit de mouwen steken?
Je kan je altijd als vrijwilliger melden bij één van onze initiatieven.

Zijn je kinderen het huis uit en voelt je woning wat leeg aan?
Sinds kort kan je mits een melding bij je gemeente een kamer
in je eigen woning verhuren aan erkende vluchtelingen!
Voor het bijcreëren van deze extra woongelegenheid
heb je geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig.
In Leuven bestaat er daarnaast ook nog de ‘kotmadamformule’.

Wens je meer informatie over deze regelingen?
Stel je vragen aan julien@orbitvzw.be
en zij bekijkt samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Zit je met een verhuurder die liever niet rechtstreeks wenst  te verhuren aan
een erkende vluchteling? Of ken je een  eigenaar van een leegstaande woning
die zonder ervaring met verhuren toch zijn woning wil inzetten voor een sociaal doel?

Indien hun woning conform de Vlaamse Wooncode is, kunnen zij terecht
bij een Sociaal Verhuurkantoor. Een SVK huurt woningen op de privémarkt
en onderverhuurt deze aan kwetsbare huurders. Een SVK neemt m.a.w.
de verantwoordelijkheid van het verhuren volledig van de huiseigenaar
over en staat garant voor de maandelijkse huur en de aflevering van de
woning op het einde van het contract.

In ruil voor hun diensten en garanties vraagt het SVK een betaalbare huurprijs.
In Leuven kan je SVK SPIT bereiken op het nummer
016/49 17 28 of via e-mail info@spitsvk.be.
Breng in dat geval ook onze Leuvense vluchteling initiatieven
op de hoogte, zodat wij je kunnen koppelen aan een vluchteling huurder.

 

Het verhaal van Sameh en Olga

“Hallo! Ik ben Sameh en dit is mijn vrouw Olga.
Samen hebben we twee dochtertjes Sara (11 jaar) en Malak (3 jaar),
en twee zoontjes Mohammad (8 jaar) en Karim (5 jaar).

Een jaar geleden woonden we nog in Palestina in de Gazastrook.
Ik werkte er als IT-ingenieur in het overheidsziekenhuis.
Mijn vrouw heeft een universitair diploma Communicatie  en
Talen en gaf tot voor de geboorte van onze kinderen les.
Onze kinderen gingen allemaal naar de lagere school, buiten Malak,
zij was nog te klein. Alle vier zijn ze gek op sporten!
Fietsen, zwemmen, rolschaatsen… .

Jammer genoeg werd het voor ons in Palestina levensgevaarlijk
en we sloegen op de vlucht. Eind vorig jaar bood België ons bescherming.
We werden erkend als vluchtelingen en mochten hier blijven.

We moesten echter helemaal van nul beginnen.
We kregen twee maanden de tijd om vanuit de asielopvang
op zoek te gaan naar een eigen woonst.

Onze zoektocht naar een nieuwe thuis verliep heel moeizaam omdat we niet wisten
waar te beginnen. We wisten niet hoe de Belgische huurmarkt werkte,
waar we terecht konden voor informatie, we spraken nog maar amper Nederlands, …

De twee maanden tijd die we kregen om een woning te vinden, was dan ook véél te krap.
Via vrienden kwamen we te weten dat we tot twee maal toe uitstel konden vragen.
Geloof me, we hadden deze meer dan nodig! We kregen veel teleurstellingen
te verwerken. Huisbazen die ons aan het lijntje bleven houden, terwijl zee
eigenlijk de waarheid niet wilden vertellen. Dat we bij hen geen kans maakten.

Anderen verhuren via een verhuurkantoor die je telkens een hele vragenlijst laten invullen.
Hierbij kom je onder andere omdat je geen werk hebt als minder geschikte huurder uit de bus.
Omdat je geen Nederlands praat willen sommige huisbazen zelfs geen afspraak maken.
Wanneer het me dan toch lukte om een afspraak te maken, kwamen ze soms gewoon niet opdagen.
Ik besloot dan maar organisaties te mailen voor hulp. Vele van hen hadden het druk en zeiden
mij dat ze overbelast waren.

Vrienden raadden me aan eens een kijkje te nemen op enkele facebookpagina’s.
Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij enkele vrijwilligers van Buren zonder Grenzen.

Hun vrijwilligers hielpen met bellen voor een afspraak, gingen mee op huisbezoek…
Dit maakte dat huisbazen ons dan wél een kans gaven. We zijn hen zo enorm dankbaar.
Het zijn gepassioneerde mensen, gewone burgers, met een groot hart.

Dankzij hen voelden we ons meer aanvaard, niet als vreemden.
Vanaf dan ging het redelijk snel. Ze maakten voor ons enkele afspraken
in en rond Leuven maar ook ver daarbuiten. En ja hoor, succes!
Na maandenlang zoeken hadden we eindelijk een huurwoning gevonden.
Ons leven kon weer van start gaan. Naast de hulp bij het zoeken van een huis,
helpen de vrijwilligers van Buren zonder Grenzen ons ook met de administratie
en de zoektocht naar een school voor de kinderen.
We kunnen altijd op hen rekenen, zelfs buiten de kantooruren.

Pas nadat we een huis gevonden hadden, begon alles wat meer in de plooi te vallen.
Onze kinderen konden naar school in Leuven, ik en mijn vrouw volgen zeer
intensieve Nederlandse lessen en een integratiecursus. Nadien hopen we beiden werk te vinden.
Onze kinderen zijn ook op zoek naar nieuwe hobby’s.

We denken er bijvoorbeeld aan om ze in te schrijven bij de scouts.
Maar sommige gewoontes sterven nooit, want raad eens wat onze
eerste aankoop was toen we hier in België aankwamen? Rolschaatsen!”

 

Het woonanker

Het Woonanker is een professioneel samenwerkingsverband
tussen CAW Oost-Brabant, OCMW Leuven en Stad Leuven
Ons aanbod is bedoeld voor maatschappelijk kwetsbare mensen
die verblijven in (Groot-)Leuven en die extra ondersteuning en
begeleiding nodig hebben bij het zoeken naar een huurwoning.

Vorig jaar hielpen we 550 mensen bij hun zoektocht.
Ook dit jaar staat er een team van vijf medewerkers en een twintigtal vrijwilligers klaar.
We starten met iedereen een heel concreet leerproces volgens de noden:
hoe zoek je een woning op het internet, hoe bel je met een eigenaar,
waaraan moet je denken bij een verhuis…
We willen zo de contact- en onderhandelings-vaardigheden van de doelgroep versterken,
hen weerbaarder maken op de huisvestingsmarkt.

 

Wie op zoek is naar extra ondersteuning kan bij ons langskomen
tijdens de openingsuren. In een eerste gesprek bekijken we
welke huisvesting iemand zoekt, wat er al geprobeerd is,
welke hulp iemand kan gebruiken, wat een haalbare huurprijs/zoektocht is…

We gaan ook samen na of iemand al zijn rechten heeft uitgeput:
Heeft hij recht op een premie of subsidie?
Komt hij in aanmerking voor een sociale woning?
We leggen concreet uit welke stappen hiervoor moeten gezet
worden en ondersteunen indien nodig.

Tegelijkertijd staan we met de huurder stil bij zijn plichten en alles wat
opgenomen dient te worden éénmaal een nieuwe woning gevonden.
Een wooncoach kan de huurder hierbij tijdens de eerste maanden bijstaan.
Om vluchtelingen te helpen van hun huis een thuis te maken, en zich
ten verankeren in hun nieuwe buurt, matchen we ze met één van onze
woonbuddies of leggen de vraag voor aan Buren zonder Grenzen of Gastvrij Wijgmaal.

Iedereen die een steentje wil bijdragen is dus van harte welkom:
eigenaren of huizenzoekers, vrijwilligers voor de permanentie,
om mee te bezichtigen, om mensen te helpen een thuis op te bouwen, …

Inloopcentrum De Meander, Redingenstraat 25:
Di van 10-13u en 17-19u / Do van 14-17u
Ontmoetingsruimte van het OCMW Leuven,
Andreas Vesaliusstraat 47:
Ma van 10u-13u / Vr van 10-13u

E-mail: woonanker@cawoostbrabant.be
Tel: 016 23 72 30

 

Een erkende vluchteling is een huurder als een ander!

Vluchtelingen en subsidiair beschermden mogen na hun erkenning in
België verblijven en moeten daarom op zoek naar een huurwoning.
Als huurders hebben zij dezelfde rechten en plichten als alle andere Vlaamse huurders.
Daarbovenop zijn zij verplicht een inburgeringscursus en taallessen Nederlands te volgen.
Zolang zij werkzoekend en behoeftig zijn krijgen zij van het OCMW een leeloon.

Het OCMW en de Vlaamse Overheid bieden kwetsbare
huurders een aantal steunmiddelen die de financiële
vrees van huiseigenaars helpen wegnemen.

Het OCMW kan zich schriftelijk garant stellen voor
cliënten die een huurwoning betrekken, of de waarborg
overmaken op een geblokkeerde rekening.

Huurders met een laag inkomen die een woning
conform de Vlaamse Wooncode betrekken kunnen
een maandelijkse huursubsidie aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

Personen die een opvangcentrum verlaten en een
huurwoning betrekken hebben éénmalig recht op een premie
om de woning te bemeubelen. Krijgen zij extra begeleiding…?

De vrijwilligers van Buren zonder Grenzen, Gastvrij Wijgmaal
en Gastvrij Michotte verzorgen een sterke omkadering voor zowel
u als verhuurder en voor de vluchteling als huurder. Opdat de communicatie

vlot verloopt stellen wij ons op als contact- en tussenpersoon en vertalen of
bemiddelen waar nodig. Onze vrijwilligers engageren zich ook om erkende
vluchtelingen te helpen omgaan met hun huurwoning. Erkende vluchtelingen
kunnen daarnaast ook beroep doen op de professionele begeleiding van het OCMW,
het CAW en Het Woonanker.

 

Buren zonder Grenzen

Hoe onstond Buren zonder Grenzen?

‘Buren zonder Grenzen’ ontstond in januari 2017 uit de
Community support for refugees in Belgium – Leuven subgroup,
een facebookgroep waar geëngageerde Leuvenaars vluchtelingen
in de regio ondersteunen. Pas na het vinden van een huis,
kan men beginnen aan het uitbouwen van een toekomst.

Omdat de nood zo hoog was, besloten enkele vrijwilligers die al langer
op individuele basis hielpen met het zoeken naar huizen, de krachten te
bundelen in Buren zonder Grenzen.


Het startsein werd gegeven tijdens een infoavond waar heel wat geïnteresseerde
burgers aanwezig waren, net zoals erkende vluchtelingen die getuigden over hun zoektocht,
en medewerkers van ORBIT vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de stad Leuven en van het

Woonanker van CAW die uitleg en tips gaven.Buren zonder Grenzen ging zo
van start als een netwerk van vrijwilligers dat erkende vluchtelingen ondersteunt
bij het zoeken naar een woning in de brede regio rond Leuven.
Ook na het vinden van een woning staan we hen bij in hun nieuwe leven.
We zorgen ervoor dat vluchtelingen letterlijk en figuurlijk een warme thuis vinden in Vlaams-Brabant!

Wanneer vluchtelingen ons om hulp vragen,
hebben we eerst een intakegesprek met hen over hun achtergrond,
toekomstplannen en inkomen. Daarna gaat ons ‘bel team’ aan de slag:
met een groep van en achttal personen zoeken we geschikte woningen,
bellen we huiseigenaars op en informeren hen over verhuren aan vluchtelingen.
We doen dat via een gedeelde bellijst, zodat we dubbel werk vermijden.

Wanneer we een woning mogen bezichtigen, vergezellen we de vluchteling(en) op huisbezoek en geven we extra uitleg aan de eigenaar. Zodra een familie een huurcontract mag tekenen, doen we beroep op ons netwerk van vrijwilligers om hen verder te installeren. We zamelen meubels in, zoeken samen met hen naar een school,
helpen bij administratie, enzovoort.

We zorgen er ook voor dat ze een buddy hebben die hen helpt,
de buurt leert kennen, en vooral ook een fijn sociaal contact vormt
waarmee ze snel toegang vinden tot een lokaal netwerk.
Voor dit alles kunnen we rekenen op onze Facebook groep,  maar ook op andere gastvrije initiatieven in het Leuvense zoals Gastvrij Michotte en Gastvrij Wijgmaal. Ook vluchtelingen die al in Leuven wonen,
of die we eerder hielpen, vormen een onmisbare hulp bij het vertalen en het installeren van nieuwe families.

Op die manier is Buren zonder Grenzen ook een netwerk waar mensen
met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen,
elkaar ondersteunen, en waar vriendschappen worden gesloten.

Op korte tijd verhuisden we zo al enkele gezinnen naar een nieuw woning!
Wie ons wil helpen met bellen, verhuizen, als buddy of
door een woning te verhuren, is altijd welkom.

Andrea Bardyn: burenzondergrenzen@gmail.com
Word lid van onze Facebook groep!

 

Gastvrij Wijgmaal & Michottebuurt

Wat doen onze Gastvrij Wijgmaal?

Onze initiatieven Gastvrij Wijgmaal en Michottebuurt brengen
mensen samen in twee buurtgroepen die zich op één of andere manier willen
inzetten voor vluchtelingen in en rond Leuven. Gastvrij Wijgmaal richtte zich
eerst vooral op de minderjarige niet-begeleide vluchtelingen die werden opgevangen
in het voormalige opvangcentrum van Holsbeek.

Nu werken we samen met het Lokaal Opvanginitiatief van Leuven en het Vluchtelingenhuis
in Wilsele-Putkapel. Aan de ene kant willen we bijdragen aan een gastvrije sfeer in
Wijgmaal door verbindende en tegelijk bewustmakende activiteiten te organiseren
voor het brede publiek. Zo hielden we een soep- en filmavond en een groot ‘Feest in de Dreef’.

Op deze activiteiten brengen we jong en oud op een gezellige manier samen,
Maar zorgen we tegelijk ook voor getuigenissen en informatie rond de vluchtelingen.
Daarnaast brengen we jonge vluchtelingen en jonge Wijgmalenaars samen in een
muzikale workshop,  tijdens een voetbalmatch of door ze te laten deelnemen aan
activiteiten van de plaatselijke Chiro en turnclub. Gastvrij Michottebuurt organiseert
maandelijks op een zondagnamiddag een samenzijn met vluchtelingen van het
Fedasil-centrum in Lubbeek.

We hebben een bergruimte aan het LOI Kartuizerklooster waar we kleren,
meubelen en speelgoed dat we krijgen, ordenen en ter beschikking houden en
schenken bij oproepen voor vluchtelingengezinnen die zich vestigen in de wijk.

We ontwikkelden ook praktische ondersteuning voor vluchtelingenfamilies in de buurt
via de basisschool en de buren, in de vorm van leeshulp, begeleiding naar het OCMW, documenten lezen,
mee naar de dokter gaan, enzovoort. Daarnaast houden we ook informatiemomenten voor de inwoners
van de buurt zodat men beter weet wat oorzaken, trajecten en omstandigheden van vluchtelingen zijn.
Recent zijn we ook gestart met kookworkshop met nieuwkomers in de buurt.

Wijgmaal: gastvrijwijgmaal@gmail.com
Michottebuurt: corine.vk@gmail.com
Je vindt ons ook op Facebook

Back To Top
Search