skip to Main Content

In een gezellig huisje aan de stationsbuurt van Gent woont het nieuw samengestelde gezin van Jozefien en Ruben met hun twee kinderen en de nieuwe inwonende Berhan. Ongeveer een jaar geleden besloot het gezin een kamer in hun woning te verhuren aan de jonge Berhan uit Eritrea. Dit is hun verhaal.  

Met de burgeroorlog in Syrië van 2015 en de daaropvolgende verhoogde aankomst van vluchtelingen vroegen we ons af hoe wij zelf ons steentje konden bijdragen om deze mensen te ondersteunen hier in België. 

We zijn dan op onderzoek gegaan naar hoe wij zouden kunnen helpen. Na een telefoontje met de Stad Gent kwamen we snel bij twee opties terecht. De eerste optie was het ondersteunen van niet begeleide minderjarigen (NBM) in hun dagdagelijkse leven als ‘buddy’. De tweede optie was het aanbieden van huisvesting aan erkende vluchtelingen. We hebben toen besloten om ons in te schrijven als buddy/steungezin van een NBM. 

Als Buddy botsten wij al snel op de ongelofelijk moeilijke zoektocht om een betaalbare huurwoning te vinden. Elke keer als we iets vonden die binnen de juiste prijsklasse viel werden we, ondanks de betalingsgaranties die we konden voorleggen, snel afgewezen wanneer we vertelde dat het voor vluchtelingen of iemand met een vervangingsinkomen ging. Na heel lang zoeken en een charmeoffensief bij de eigenaar hebben we uiteindelijk een woning  gevonden. 

Door deze ervaring besloten we in februari 2022 een kamer in onze woning  te verhuren aan een erkend vluchteling. Niet veel later hadden we een eerste ontmoetingsgesprek met Berhan en zijn begeleider van het opvangcentrum. Na het ontmoetingsgesprek hadden we allemaal een goed gevoel en niet veel later trok Berhan bij ons in. 

Het is een plezier om met ons allen samen te wonen. We leren zo veel van elkaar. Zo merk ik dat Berhan al veel beter Nederlands spreekt sinds hij bij ons inwoont en omgekeerd hebben wij al veel bijgeleerd over hoe het is om als jongvolwassene naar hier te komen. Mensen praten vaak over culturele verschillen en hoe culturen met elkaar kunnen botsen, maar daarvan hebben we nog niets gemerkt. Naast een andere keuken en het pikante eten voel ik geen verschillen, integendeel zelf. Ik heb nog maar eens ontdekt dat we op de eerste plaats allemaal gewoon mensen zijn met dezelfde primaire behoeftes en verlangens. 

Sinds Berhan bij ons inwoont en niet meer constant moet denken ‘ga ik een dak boven mijn hoofd vinden?‘, ervaart hij veel minder stress en kan hij zijn toekomst plannen. Hij is dan ook vrij snel begonnen met een opleiding te volgen wat ervoor zal zorgen dat hij sneller werk zal vinden. Dit zal er dan weer voor zorgen dat hij gemakkelijker zal kunnen doorstromen naar een eigen woning. Een dak boven het hoofd staat hem toe om zich te integreren en op eigen benen te leren staan. 

Wij zijn zo blij dat we deze stap hebben gezet. We hebben er een nieuwe vriend bij die deel is geworden van ons gezin en een nieuwe (grote) broer is voor onze kinderen. Wij zouden aan iedereen die nog plaats heeft in diens woning willen vragen om deze ruimte te verhuren aan een erkend vluchteling. Je maakt echt het verschil en zorgt uiteindelijk voor een betere en een harmonischere samenleving. Mijn oproep aan iedereen is: ‘Laat u vooroordelen vallen! Deel u woning als je kan en geef vluchtelingen de kans om hun nieuwe leven in België op te starten’. 

Heeft u ook interesse in het verhuren van een kamer in uw woning aan een erkend vluchteling? Dan is de Melding Tijdelijk Wonen wat je zoekt! Samenhuizen via een Melding Tijdelijk Wonen heeft geen impact op de vervangingsinkomens van de huidige en de toekomstige bewoners. De melding creëert een ondergeschikt adres waarop erkende vluchtelingen zich als apart gezin kunnen domiciliëren. Je kan er voor kiezen om hier een huurprijs voor te vragen of dit kosteloos aan te bieden. 

Op onze website vind je een stap-voor-stap handleiding voor het indienen van deze melding. Je kan ons ook vrijblijvend contacteren voor meer informatie of voor persoonlijke ondersteuning bij het indienen  van een melding. Als je dit wenst, helpen we je ook een geschikte huurder te vinden via ons burgernetwerk van De Nieuwe Buren. 

Gilles Jallal Salem 

Gilles@orbitvzw.be 

 +32 471712151 

Back To Top
Search