skip to Main Content

Op maandag 5 februari bogen we ons samen met experts uit burgerinitiatieven en politici over de vraag ‘hoe kunnen we de woonkansen voor nieuwkomers in Vlaanderen vergroten?’. In totaal kwamen we met een 60-tal deelnemers samen in het Vlaams Parlement. We bespraken er enkele hete hangijzers zoals het nieuwe toewijzingsmodel van de woonmaatschappijen, discriminatie op de private huurmarkt en een Vlaams verdeelplan voor erkende vluchtelingen.

Uit deze uitwisseling werd nogmaals duidelijk dat structurele maatregelen urgent en noodzakelijk zijn. We hopen de dialoog tussen politici en burgers dan ook verder te faciliteren over de komende maanden en jaren. Zo kunnen we garanderen dat het recht op wonen voor eenieder, dus ook voor nieuwkomers, behartigd wordt.

Het volledige verslag van het leerdebat kan je hier terugvinden.

Nog vragen? Contacteer dan julien@orbitvzw.be.

Back To Top
Search