skip to Main Content

Als individu heb je maar weinig achter de hand om eigenaars te overtuigen hun woning te verhuren aan nieuwkomers of aan mensen met een laag inkomen. Veel  buddies, begeleiders, en sympathisanten van erkende vluchtelingen bundelden daarom hun krachten en startten lokale burgerinitiatieven, ‘Buren’, die vluchtelingen helpen in hun zoektocht naar huisvesting.

De afgelopen jaren deden deze Buren heel wat ervaring op en ontwikkelden ze boeiende praktijken. Ze startten cohousingprojecten op, zochten mensen die nieuwkomers bij hen thuis willen laten inwonen, boden eigenaars aan om hun woning op te knappen en hun huurders te begeleiden, huurden private woningen om ze te kunnen onderverhuren, bezetten leegstaande woningen die tijdelijk konden gebruikt worden, of bouwden zelf patrimonium op om nieuwkomers te huisvesten.

Op basis van de ervaringen van deze Buren stelde ORBIT vzw in samenwerking met Koning Boudewijnstichting vijf fiches samen die als wegwijzer kunnen dienen voor iedereen die in zijn gemeente of regio erkende vluchtelingen wil ondersteunen in hun zoektocht naar kwaliteitsvolle, betaalbare woningen. Elke fiche beschrijft een werkvorm die gebruikt wordt door deze burgerinitiatieven, met de voor- en nadelen ervan, welke de kosten en de baten zijn voor de vluchteling en voor de eigenaar, en hoe zo’n initiatief concreet in zijn werk gaat. De inleidende fiche bevat daarnaast meer algemene tips die voor elke werkvorm interessant zijn.

Alle fiches werden eveneens gebundeld in de publicatie ‘Hoe help je erkende vluchtelingen aan een woning?’ Die publicatie kan je hier downloaden.

Inleiding: Wat voor elk woonproject geldt

Elke groep vrijwilligers die zich voor erkende vluchtelingen inzet, heeft zijn eigenheid. Elk burgerinitiatief legt eigen accenten, de lokale context is anders, middelen en mogelijkheden verschillen, prioriteiten en acties evolueren … maar toch is er ook veel gemeenschappelijk.

Elke groep vrijwilligers dient een antwoord te vinden op dezelfde vragen.

  • Hoe vind je betaalbare en kwaliteitsvolle woningen?
  • Hoe kan je nieuwkomers helpen om zich thuis te voelen in hun nieuwe omgeving?
  • Wie draagt welke juridische en financiële verantwoordelijkheid wanneer je woningen huurt, verhuurt of koopt?
  • En hoe creëer je een lokaal draagvlak zodat nieuwkomers zich welkom voelen?
Download PDF

Fiche 1: Cohousing

‘Cohousing’ betekent dat meerdere bewoners of gezinnen samenwonen in een gemeenschappelijk complex. Er zijn cohousingprojecten waar de bewoners elk een kamer hebben en gemeenschappelijke ruimtes delen zoals de keuken, de badkamer, een leefruimte, enzovoort.

In andere projecten heeft elke bewoner of elk gezin een eigen badkamer, woonkamer, keuken en slaapkamers, en worden collectieve ruimtes gedeeld zoals een garage, tuin, wasplaats, speelkamer, enzovoort.

Download PDF

Fiche 2: Bij iemand inwonen

‘Bij iemand inwonen’ betekent dat burgers één of meerdere kamers in hun eigen woning verhuren aan een alleenstaande erkende vluchteling of aan een vluchtelingengezin.

De eigenaar-bewoner van de woning deelt een aantal ruimten met de huurder, zoals de keuken, de eetruimte en de tuin.

Download PDF

Fiche 3: Tijdelijke invulling leegstand

‘Tijdelijke invulling leegstand’ betekent dat een burgerinitiatief een leegstaand pand tijdelijk gebruikt om nieuwkomers te huisvesten. Zij doen dit met het akkoord van de private of publieke eigenaar, en na opknapwerken om het pand bewoonbaar te maken.

Download PDF

Fiche 4: Huren en onderverhuren

‘Onderverhuren’ betekent dat een organisatie een pand huurt, indien nodig kleine opknapwerken uitvoert, en de woning met toestemming van de eigenaar tegen een betaalbare prijs onderverhuurt aan erkende vluchtelingen, zowel personen als gezinnen.

Download PDF

Fiche 5: Eigendom

‘Eigendom’ betekent dat een vzw of coöperatie een woning aankoopt, voor lange termijn in erfpacht krijgt of op andere wijze verwerft, en dat patrimonium als ‘betrokken en geëngageerde huisbaas’ beheert en verhuurt.

Download PDF

Parochies en huisvesting voor erkende vluchtelingen

Hoe kunnen parochies en kerkgemeenschappen huisvesting voorzien voor erkende vluchtelingen en andere kwetsbare huurders? ORBIT vzw schreef hierover een begeleidende brief met aanvullingen van het Betlehemproject. Je kan de brief gebruiken als basis voor een gesprek hierover met parochies in je eigen gemeente.

Download PDF
Back To Top
Search