skip to Main Content

Ik wil een volledige woning of een appartement verhuren

Beschik je over een volledig vrije woning of een appartement en je wil deze verhuren aan erkende vluchtelingen?

ORBIT vzw ondersteunt met het project De Nieuwe Buren tientallen lokale burgerinitiatieven die huisvesting zoeken voor erkende vluchtelingen. Indien je dit wenst, kunnen we je met hen in contact brengen. Zij kijken dan samen met jou naar geschikte kandidaat-huurders. Stuur ons een mailtje en vermeld daarin:

 • Het adres van de woning of het appartement
 • Het aantal slaapkamers
 • De huurprijs en huurtermijn als deze al vaststaan
 • Enkele foto’s

Ik wil een kamer in mijn eigen woning verhuren

In Vlaanderen mag je niet zomaar een kamer in een ééngezinswoning verhuren, gezien je dan het aantal woongelegenheden wijzigt. Normaal gezien heb je daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig. Daarnaast kan samenhuizen gevolgen hebben voor eventuele vervangingsinkomens van jou en je medebewoners wanneer je als één gezin wordt beschouwd.

In 2016 creëerde de Vlaamse overheid hier een oplossing voor. Als je een kamer wil verhuren aan erkende vluchtelingen, dan is het voldoende om een stedenbouwkundige melding ‘Tijdelijk Wonen’ te maken bij je gemeente. Door deze melding te maken creëer je administratief een tijdelijke, extra woongelegenheid binnen je eigen woning. Dankzij deze melding kan je een huurcontract opmaken voor de vrije kamer. Indien de kamer niet beschikt over eigen badkamer en keuken, dan mag je deze ook samen delen. Door de melding worden jouw inkomen en dat van je huurder afzonderlijk gerekend en zijn jullie dus automatisch beschermd voor nadelige financiële gevolgen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De ruimte die je verhuurt maakt deel uit van je eigen woning, je mag dus geen vrijstaande garages of bijgebouwen verhuren. Een aparte badkamer of keuken zijn niet nodig, je mag je eigen badkamer of keuken delen met de inwoner.
 • Je mag maar één ondergeschikte wooneenheid creëren en dus maar één huurcontract opmaken. Je kan daarin zowel een alleenstaande, een koppel of een gezin huisvesten, afhankelijk van de oppervlakte van de ruimtes.
 • De ruimte die je verhuurt mag niet groter zijn dan één derde van je eigen woning, gedeelde ruimtes niet inbegrepen.
 • Je verhuurt de ruimte aan vluchtelingen met een beschermingsstatuut: erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden of tijdelijk ontheemden (Oekraïners)
 • De ondergeschikte ruimte is tijdelijk, voor maximaal drie jaar. Je kan er voor kiezen je vrije ruimte gedurende drie jaar lang aan één persoon of een gezin te verhuren, maar je kan even goed starten met een contract van één jaar en zien hoe dit loopt.
 • Enkel de eigenaar van de woning kan een melding indienen. Als je zelf huurder bent, dan moet je vragen aan je verhuurder of zij een melding willen maken.

TIP: Is iemand van jouw gezin of de huurders ouder dan 65 of zorgbehoevend? Dan is de melding ‘Zorgwonen’ interessanter dan de melding ‘Tijdelijk Wonen’. Zorgwonen is niet beperkt tot een periode van maximaal 3 jaar en je kan gebruik maken van vrijstaande en tijdelijke constructies als bijkomende woongelegenheid. Verder zijn de voorwaarden voor de melding ‘Zorgwonen’ hetzelfde als die van de melding ‘Tijdelijk Wonen’.

Hoe maak ik een melding?

Een melding moet je digitaal indienen via het Vlaamse Omgevingsloket. Hoe je dit doet, lees je hier. Opgelet, deze uitleg is opgemaakt voor de melding ‘Zorgwonen’. Voor wie een melding ‘Tijdelijk Wonen’ wil indienen is er één klein verschil. In stap 4 heb je de keuze om een melding ‘Zorgwonen’ in te dienen, of een melding voor inwonen van een erkende vluchtelingen. Als je voldoet aan de leeftijd of zorgbehoevende voorwaarden voor ‘Zorgwonen’, dan kies je best deze optie. Voldoe je daar niet aan, dan kies je voor de formule ‘Huisvesten van een erkend vluchteling’.

Je kan beroep doen op een medewerker van De Nieuwe Buren voor vrijblijvende en persoonlijke ondersteuning bij het indienen van een melding via het omgevingsloket.

Hoe vind ik kandidaat-huurders?

ORBIT vzw ondersteunt met het project De Nieuwe Buren tientallen lokale burgerinitiatieven die huisvesting zoeken voor erkende vluchtelingen. Indien je dit wenst, kunnen we je met hen in contact brengen. Zij kijken dan samen met jou naar geschikte kandidaat-huurders. Stuur ons een mailtje en vermeld daarin:

 • Het adres van de woning of het appartement
 • Het aantal slaapkamers
 • De huurprijs en huurtermijn als deze al vaststaan
 • Enkele foto’s

TIP: In het kader van de oorlog in Oekraïne kregen we heel wat aanbiedingen van huurders die enkel wensen te verhuren aan tijdelijk beschermden uit Oekraïne. ORBIT vzw juicht elke vorm van solidariteit toe, maar vraagt dat eigenaars openstaan voor kandidaat-huurders ongeacht nationaliteit. Dit laat de burgerinitiatieven in ons netwerk toe om geschikte kandidaat-huurders te selecteren op basis van hun noodbehoevendheid, de hoeveelheid ruimte die je biedt en jouw eventuele andere voorkeuren.

Hoe help ik eigenaars overtuigen hun woning open te stellen?

Om de bekendheid van de Melding Tijdelijk Wonen te vergroten, en meer eigenaars aan te zetten hun woonruimtes open te stellen aan erkende vluchtelingen, heeft De Nieuwe Buren flyers en posters ter beschikking. Help jij deze mee te verspreiden? Neem dan contact op met gilles@orbitvzw.be voor fysieke exemplaren of download de digitale versie hier:

Flyer blauw

Flyer paars

Poster paars

Veelgestelde vragen

Erkende vluchtelingen hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere huurders in Vlaanderen. Als verhuurder zet je dus dezelfde stappen als bij elke andere huurder, in overeenstemming met de Vlaams Woninghuurdecreet. Je huurwoning moet daarnaast voldoen aan de minimale woningkwaliteitsvereisten. 

Uitzondering Oekraïners: Voor het huisvesten van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne kan je gebruik maken van een bijzonder huurregime dat specifiek werd uitgewerkt voor het sluiten van een huurovereenkomst of opvangovereenkomst met tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Voor het huisvesten van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne gelden eveneens afwijkende minimale woningkwaliteitsnormen. 

Erkende vluchtelingen die nog werkzoekende zijn krijgen een leefloon van het OCMW en kunnen daarmee de huur betalen. Het OCMW komt ook tussen in de huurwaarborg en eventueel de eerste maand huur. Wanneer dit hun eerste woning is, krijgen ze ook een installatiepremie om de woning in te richten. Als hun huurwoning voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen, dan kunnen ze een Vlaamse huursubsidie aanvragen. Daarnaast hebben ze mogelijks recht op een sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. 

Erkende vluchtelingen zijn even divers als Vlaamse huurders. Via het Agentschap Integratie en Inburgering of via het OCMW krijgen ze een vorming over hun rechten en plichten als huurders. Veel van de burgerinitiatieven in ons netwerk staan verhuurders bij in hun relatie met vluchteling-huurders. Sommigen initiatieven koppelen vluchtelingen ook met ‘buddy’s’, lokale vrijwilligers die hen persoonlijke ondersteuning bieden.

In Vlaanderen ben je vrij om een huurprijs te bepalen. We raden je echter aan om de huurprijs te beperken tot ongeveer 1/3 van het inkomen van je huurders. De Vlaamse overheid stelde in 2022 deze richtprijzen op voor het verhuren aan mensen met een leefloon. 

 • Zelfstandige woning: 
  • Voor een alleenstaande: €328 (excl. kosten) / €438 (incl. kosten) 
  • Voor een gezin: €443 (excl.) / €591  
 • Kamer:  
  • Voor een alleenstaande: €164 (excl.) / €219 
  • Voor een gezin: €222 (excl.) / €296  

Indien erkende vluchtelingen een leefloon krijgen, kan het OCMW de kosten die ze besparen door gratis te wonen mogelijks aftrekken van het leefloon. We raden je daarnaast ook aan om te werken met een huurcontract en een betaalbare huur te vragen. Het Vlaams Woninghuurdecreet biedt namelijk duidelijke rechten en plichten aan beide partijen, wat doorgaans ontbreekt bij gratis onderdak.

In dit geval kan je werken met een ‘Bezetting Ter Bede’ contract. Dit contract biedt flexibelere opzegtermijnen en is enkel bruikbaar voor panden met een onzekere gebruikstermijn. Hou er wel rekening mee dat de minimale woningkwaliteitsvereisten in principe ook gelden voor panden aangeboden via een Bezetting Ter Bede contract. 

Uitzondering Oekraïners: Voor het huisvesten van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne kan je gebruik maken van een bijzonder huurregime dat specifiek werd uitgewerkt voor het sluiten van een huurovereenkomst of opvangovereenkomst met tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Voor het huisvesten van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne gelden eveneens afwijkende minimale woningkwaliteitsnormen. 

De huur zelf dient niet aangegeven te worden bij de belastingen. Je wordt enkel belast op het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van je woning, welke je dient aan te geven onder de code 1106/2106.  Als je enkel een deel van je woning verhuurt (bv. via een melding ‘Tijdelijk Wonen’), dan geef je enkel het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van dit deel aan. Je berekent daarvoor het percentage volume van dit deel in verhouding tot je volledige woning. Daarna neem je dit percentage van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van je woning. Als je aan je inwoners enkel een vergoedingen vraagt om de nutskosten te dekken (elektriciteit, water, gas, …),  dan wordt je hier niet op belast. 

Je vindt modelhuurcontracten in vereenvoudigd Nederlands, alsook vertalingen in veelgesproken talen onder vluchtelingen, op onze pagina met modeldocumenten.

Vooraf duidelijke verwachtingen stellen is zeer belangrijk om samenhuizen vlot te doen verlopen. Wil je louter een kamer verhuren en verwacht je een hoge mate van zelfstandigheid van je inwoner? Of zoek je eerder iemand die deel kan uitmaken van je ‘cohousing’ gemeenschap? Ook tijdens het eigenlijke samenhuizen zijn duidelijke afspraken cruciaal. Is er een beurtrol om de gemeenschappelijke delen schoon te maken? Mag er gerookt worden in huis? Blijf ook bij je rol als verhuurder en samenhuizer. Vermijd dat je jezelf te controlerend of intrusief gaat opstellen t.o.v. je huurder-inwoner. Je draagt niet de verantwoordelijkheid van een sociaal werker of een integratiecoach. Vluchtelingen kunnen daarvoor rekenen op professionele vrijwilligersorganisaties of gemeentelijke diensten, waarnaar je kan doorverwijzen. 

Back To Top
Search