skip to Main Content
Netwerkdag, De Nieuwe Buren– 2023 was een zeer geslaagde editie.

Deze vond plaats op zaterdag 4 februari te Mechelen en kende een
mooie en grote opkomst van zowat 40 inschrijvingen.

Om de alom bekende reden was het de afgelopen twee jaar niet mogelijk om samen te komen. Echter, in 2023 is daar verandering in gekomen.
Een grote groep vrijwilligers afkomstig uit burgerinitiatieven
en middenveldorganisaties, alsook studenten en medewerkers
uit administraties en overheid ontmoetten elkaar in het Mechelse Predikherenklooster.

Drie werkgroepen dachten extra steunmaatregelen en ideeën uit omtrent
het verzachten van de woonnood voor erkende vluchtelingen en tijdelijk ontheemden.
Er werd gesproken over meer gegarandeerde huisvesting,
de toekomst van samenwonen en hoe de samenwerking met lokale
besturen kan geoptimaliseerd worden.

Nadien blikten we samen met een panel -waarbij alle niveaus op zowel Vlaams,
federaal als lokaal niveau van de partij waren- vooruit op de verkiezingen van 2024.
Uit het boeiende panelgesprek konden we opmaken dat de nood naar structurele oplossingen enorm groot is.

Enkele maatregelen die genomen zijn in het kader van de opvang en duurzame
huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, kunnen hier mogelijks een hefboom voor zijn.

De vele ideeën die ons werden aangereikt doorheen de netwerkdag,
nemen we mee en gebruiken we voor een (nóg) daadkrachtigere werking.
Dat zal echter nodig zijn om tot bruikbare oplossingen te komen voor de toekomst.

Bedankt aan alle aanwezigen om er een uiterst leerrijke dag van te maken!

Samenwerkingen:

LogoEPIM
Back To Top
Search